28 C
Kilkis
17/06/2024
kilkistv.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΥΓΕΙΑ

Ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου η αξιολόγηση για την εμβολιαστική εκστρατεία κατά της λύσσας των κόκκινων αλεπούδων

Κοινοποίηση

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

          Η 17η εμβολιαστική εκστρατεία του φθινοπώρου 2023, με τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ακολουθεί το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση με εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων αλεπούδων). Στόχος είναι η αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς ελεύθερο λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2061/620 της Ε.Ε.

          Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 30 Οκτωβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, στις 1 Νοεμβρίου στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις 2 Νοεμβρίου 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Κιλκίς και Πέλλας  και θα διαρκέσει δύο μήνες, με πιθανότητα παράτασης.         

          Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ επισυνάπτεται ο αντίστοιχος χάρτης και έντυπο αποστολής δειγμάτων.

          Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1413/324228/23.10.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη Φθινοπωρινή εμβολιαστική εκστρατεία 2023 ο στόχος του συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας, ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι:

Θεσσαλονίκη: 40, Ημαθία: 14, Κιλκίς: 99, Πέλλα: 84, Σέρρες: 118.


          Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο «προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ευρώ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή, στο πλαίσιο αξιολόγησης του προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση) και για το έτος 2023. Η διαδικασία σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος για τη λύσσα καθορίζονται στην υπό έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2023».

          Για την αποζημίωση κυνηγοί ή θηροφύλακες υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές, ενώ μαζί με κάθε δείγμα που προσκομίζουν, υποβάλουν συμπληρωμένο το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας», που επισυνάπτεται, με απαραίτητη τη συμπλήρωση «Τοποθεσία συλλογής δείγματος/Γεωγραφικές Συντεταγμένες σημείου συλλογής».

«Για τη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, στο πλαίσιο της συλλογής δειγμάτων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών, εκτός κυνηγετικής περιόδου, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Όταν όμως, οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια θήρας σε ισχύ. Σχετικά με τον εμβολιασμό, τη σήμανση και τη μεταφορά σκύλων που συνοδεύουν κυνηγούς, ισχύουν τα οριζόμενα στον υπ’ αρ. 4830/2021 (ΦΕΚ 169Α’) Νόμο, τον υπ’ αρ. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’) Νόμο και την υπ’ αρ. 331/10301/25.01.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β’198/2013).

Ενημερωτικό Υλικό για τη λύσσα, αφίσες, video και φυλλάδια καθώς και ενημερωτικό video για τη διαδικασία συσκευασίας των νεκρών ζώων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=401 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa και: https://www.youtube.com/watch?v=84X2P8qbv_Q&t=221s.


Περιοχές εμβολιαστικής κάλυψης και εφαρμογής προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης ανά Περιφερειακή Ενότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣΝΕΟΝ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΝ, ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΝ, ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, ΑΝΘΟΦΥΤΟΝ, ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΕΑ ΓΑΛΛΙΚΟΣ, ΜΑΝΔΡΑΙ, ΆΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΝ, ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΝ, ΜΕΣΙΑ, ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΝ, ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΠΕΤΡΑ, ΕΥΡΩΠΟΣ, ΓΕΡΑΚΩΝ, ΆΣΠΡΟΣ, ΝΕΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΝ, ΠΕΔΙΝΟΝ, ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΝ, ΡΥΖΙΑ, ΤΟΥΜΠΑ, ΜΕΣΙΑΝΟΝ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ, ΜΕΛΑΝΘΙΟΝ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ, ΓΡΙΒΑ, ΓΟΡΓΟΠΗ, ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΡΩΝΟΥΔΑ, ΚΑΡΠΗ, ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΩΡΥΓΙΟΝ, ΊΣΩΜΑ, ΠΟΛΥΚΣΤΡΟΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΝ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΙ,ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΝ, ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ, ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ, ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ, ΕΥΚΑΡΠΙ Α, ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΜΙΚΡΟΝ ΔΑΣΟΣ, ΦΑΝΟΣ, ΚΟΙΛΑΔΙΟΝ, ΠΛΑΓΙΑ, ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΕΑ, ΧΕΡΣΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΕΡΝΑ, ΣΚΡΑ, ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΝ, ΠΛΑΓΙΑ, ΦΥΣΚΑ, ΠΟΝΤΟΗΡΑΚ΍ ΕΙΑ, ΕΥΖΩΝΟΙ, ΔΙΒΟΥΝΙΟΝ, ΕΙΔΟΜΕΝΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ, ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΒΑΘΗ, ΚΑΤΩ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΝ, ΑΚΡΙΤΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ, ΔΡΟΣΑΤΟΝ, ΔΟΪΡΑΝΗ, ΑΜΑΡΑΝΤΑ, ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΝ, ΜΟΥΡΙΑΙ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΡΙΖΑΝΑ, ΠΑΡΟΧΘΙΟΝ, ΆΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟΝ, ΠΛΑΓΙΟΧΩΡΙΟΝ, ΆΝΩ ΘΕΟΔΩ΍ ΑΚΙΟΝ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, ΝΕΟΝ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ, ΆΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ, ΠΕΤΡΑΔΕΣ, ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΝ, ΓΑΒΡΑ, ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΝ, ΜΥΛΟΧΩΡΙΟΝ, ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΝ, ΚΟΡΥΦΗ, ΚΑΛΟΛΙΒΑΔΟΝ, ΧΕΙΜΑΔΙΟΝ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΟΡΟΜΗΛΕΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ, ΖΑΧΑΡΑΤΟΝ, ΚΟΛΧΙΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΝ, ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ, ΣΕΒΑΣΤΟΝ, ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ, ΆΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΜΥΛΟΣ, ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ, ΠΥΡΓΩΤΟΣ, ΦΑΝ΍ ΡΙΟΝ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΕΙΡΗΝΙΚΟΝ, ΚΟΡΩΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΣΟΛΙΑΔΕΣ, ΚΑΣΤΡΟΝ, ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ, ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΑΙΙΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΝ, ΚΑΛΙΝΔΡΙΑ, ΗΛΙΟΦΩΤΟΝ, ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟΝ, ΚΥΡΙΑΚΑΙΙΚΑ, ΠΕΡΙΝΘΟΣ, ΆΝΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΜΕΣΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΔΑΦΝΟΧΩΡΙΟΝ, ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙΟΝ, ΠΑΛΑΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΝ, ΒΑΚΟΥΦΙΟΝ,ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΚΟΚΑΡΤΖΑ, ΒΑΛΤΟΥΔΙΟΝ, ΚΟΤΥΛΗ, ΞΗΡΟΛΑΚΚΟΣ, ΧΕΡΣΟΤΟΠΙΟΝ, ΚΟΥΛΙΝΑΙΙΚΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ, ΛΙΜΝΟΤ ΟΠΟΣ, ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ, ΣΙΤΑΡΙΑ, ΧΡΥΣΟΚΑΜΠΟΣ, ΔΟΓΑΝΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΝ, ΠΗΓΗ, ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΝ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΝ, ΜΠΑΚΑΙΙΚΑ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ, ΝΕΟΝ ΣΙΡΑΚΙΟΝ, ΣΤΑΘΗΣ, ΚΟΥΠΑ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ, ΟΜΑΛΟΝ, ΦΙΛΥΡΙΑ, ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΛΙΘΩΤΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Με τα παιδιά της Βάθης εγκαινίασε την παιδική χαρά ο Δήμαρχος Κιλκίς

Σε ποια σημεία γίνονται δωρεάν rapid test την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου

Κιλκίς: «Μαύρισε το πρόσωπό του» – Συγκλονίζουν οι συγγενείς του 33χρονου ποδοσφαιριστή