21.7 C
Kilkis
17/06/2024
kilkistv.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Κοινοποίηση

Συμβασιοποιήθηκε το έργο επεξεργασίας λυματολάσπης
Υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κιλκίς Βασίλη Καραμπίδη και του κ. Διονυσίου Γεωργόπουλου,
ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Μεσόγειος Α.Ε. σύμβαση για την κατασκευή του
έργου ‘’Επεξεργασία λυματολάσπης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς’’ ύψους 7.797.571,26
ευρώ.
Το έργο αναφέρεται στη δημιουργία μονάδας λυματολάσπης με σκοπό τη διαχείριση της
ιλύος από τους βιολογικούς καθαρισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και
η κατασκευή του στηρίζεται σε έναν συνδυασμό πρωτοποριακών μεθόδων, που
περιλαμβάνει τεχνολογίες μικροδικτύου, επανάχρηση χώρου και του επεξεργασμένου
υλικού της λυματολάσπης, ως λίπασμα για αγροτικές καλλιέργειες.
Η μονάδα λυματολάσπης θα αναπτυχθεί στις εγκαταστάσεις του παλιού ΧΥΤΑ, σε έκταση
σαράντα περίπου στρεμμάτων όπου και θα συγκεντρώνονται προς επεξεργασία
ποσότητες λυματολάσπης από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.).
Η ξηρή λάσπη που θα παράγεται θα ενσακίζεται και θα προσφέρεται δωρεάν ως
εδαφοβελτιωτικό για αγροτικές καλλιέργειες αλλά και για χρήσεις πρασίνου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης
Η συνολική μονάδα αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους μονάδες:

 • Μονάδα υποδοχής και τροφοδοσίας αφυδατωμένης ιλύος στον ξηραντήρα. Για την
  υποδοχή και προσωρινή αποθήκευση της εισερχόμενης αφυδατωμένης ιλύος από τις
  οικείες ΕΕΛ θα εγκατασταθεί σύστημα αποτελούμενο από σιλό – δεξαμενή ωφέλιμου

όγκου τουλάχιστον δύο ημερών και κοχλιομεταφορείς για την τροφοδοσία της ιλύος στον
ξηραντήρα.

 • Σύστημα ξήρανσης και στέγασής του σε μεταλλικό οικίσκο. Το σύστημα θερμικής
  ξήρανσης εγκαθίσταται ενός μεταλλικού οικίσκου από προκατασκευασμένα πάνελς ενώ η
  μονάδα προβλέπεται να είναι πλήρως αρθρωτή, καθιστώντας εφικτή την επεκτασιμότητά
  της.
 • Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και ενσάκισης για τη διάθεση του τελικού προϊόντος.
  Η ξηραμένη ιλύς θα απομακρύνεται από τον ξηραντήρα με σύστημα κοχλιομεταφορέων και
  θα αποθηκεύεται προσωρινά σε σιλό, από όπου θα μπορεί είτε να παραληφθεί αμέσως
  από φορτηγό είτε να οδηγηθεί σε παράπλευρο σύστημα ενσάκισης, σε big bags για την
  τελική διάθεση στους αποδέκτες (π.χ. γεωργούς).
 • Μονάδα συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης συμπυκνωμάτων – υγρών αποβλήτων.
  Τα παραγόμενα υγρά από τη συμπύκνωση του ανακυκλοφορούμενου αέρα της διεργασίας
  θα οδηγούνται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης, ωφέλιμου όγκου ικανού να δώσει
  χρόνο παραμονής τουλάχιστον δύο ημερών και από εκεί θα οδηγούνται στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς.
  Για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της
  εγκατάστασης θα εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό πάρκο με χρήση της παραγόμενης ενέργειας
  για ιδιοκατανάλωση μέσω net metering. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση ετήσια ηλεκτρική
  κατανάλωση εκτιμάται σε 1.200 Mwhrs/year.Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών
  προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1MW, το οποίο θα
  τοποθετηθεί εντός του οικοπέδου του ΧΥΤΑ και πλησίον των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
  ιλύος.
  Η προθεσμία της κατασκευής του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την
  υπογραφή της σύμβασης. Στη συνολική προθεσμία περαίωσης συμπεριλαμβάνονται
  δεκαοκτώ μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης της μονάδας θερμικής
  ξήρανσης της ιλύος και εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο.
  Υπενθυμίζεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
  όπου και εντάχθηκε η ΔΕΥΑΚ τον Ιανουάριο του 2023 έχοντας υποβάλει πρόταση για την
  επεξεργασία και αξιοποίηση της παραγόμενης λυματολάσπης με θερμική ξήρανση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Περιπετειώδης σύλληψη 34χρονου Σύριου στο Κιλκίς που μετέφερε 8 ομοεθνείς του

ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΖΗΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κιλκίς, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του δήμου, στις 17 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη & ώρα 08:30